The Edenwilde swim team in action.

Mensen, deelnemers, organisatie, behoorlijk indrukwekkend allemaal!